BALÓN

ZŮSTALI JEN BLÁZNI

KÁMEN

SETKÁNÍ

UŽ DOST!BALADA NA KONCI SVĚTA

VE VODĚ VESMÍR

NEPŘÍTEL MŮJKOTEL

NECH BROUKA ŽÍT

OHLÉDNUTÍ

SAMA

STÍNY

TEN DEN

VSTAŇ

VERNISÁŽ

MATURITA


Vybrané texty si můžete i s akordy stáhnout na akordy.supermusic.sk
Odkaz na RAR